IN-EPOX 9010A

IN-EPOX 9010A

Technický list

Technický list IN-EPOX 9010A 

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list IN-EPOX 9010A  

Dokumentace

Prohlášení o vlastnostech IN-EPOX 9010A 

Použití:

Sycení rukávců pro bezvýkopové opravy venkovních kanalizací.

Vlastnosti:

Při použití s IN-EPOX 9010B velmi dlouhý zpracovatelský čas a rychlé vytvrzování. Snadné sycení rukávce. Při vyšších teplotách z rukávce nevytéká. Skvělá adheze na podklad.

Atesty a certifikáty:

Při použití s IN-EPOX 9010B mechanické parametry vyhovují přísným kritériím. Při použití s IN-EPOX 9010B chemické odolnosti na vyžádání.

Barva:

Široká škála barev.

Tłumaczyć »