IN-EPOX 4020

IN-EPOX 4020

Technický list

Technický list IN-EPOX 4020 

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list IN-EPOX 4020 složka A 

Bezpečnostní list IN-EPOX 4020 složka B 

Dokumentace

Prohlášení o vlastnostech IN-EPOX 4020 

Použití:

Samonivelační stěrkovací/nátěrová podlahová hmota bez obsahu nonylfenolu a rozpouštědel. Bez zápachu. Snadno odvzdušňuje. Nízká viskosita. Vysoce estetický  a odolný povrch. Výjimečně nízká tendence ke žloutnutí. Hladký povrch i protiskluz.

Vlastnosti:

Velmi slabý zápach, nadstandardně dlouhá zpracovatelnost, nekrystalizuje a nesedimentuje = dlouhá skladovatelnost, velmi estetický a odolný povrch, neobsahuje nonylfenol ani ředidla, velmi nízká tendence ke žloutnutí.

Atesty a certifikáty:

Reakce na oheň vyhovuje přísným kritériím EU, mechanické parametry vyhovují přísným kritériím EU, chemické odolnosti na vyžádání.

Barva:

Široká škála barev.

Tłumaczyć »