IN-EPOX 2060

IN-EPOX 2060

Technický list

Technický list IN-EPOX 2060 

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list IN-EPOX 2060 složka A 

Bezpečnostní list IN-EPOX 2060 složka B 

Dokumentace

Prohlášení o vlastnostech IN-EPOX 2060 

Použití:

Penetrační nátěr na mastnotou kontaminované betonové podklady. Penetrační hmota bez obsahu nonylfenolu a rozpouštědel.

Vlastnosti:

Výborné penetrační vlastnosti, adheze na zamaštěný beton, velmi slabý zápach, neobsahuje nonylfenol ani ředidla, nekrystalizuje,dlouhá skladovatelnost.

Atesty a certifikáty:

Reakce na oheň vyhovuje přísným kritériím EU, mechanické parametry vyhovují přísným kritériím EU, chemické odolnosti na vyžádání.

Barva:

Transparentní.

Tłumaczyć »