IN-EPOX 2050

IN-EPOX 2050

Technický list

Technický list IN-EPOX 2050 

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list IN-EPOX 2050 složka A 

Bezpečnostní list IN-EPOX 2050 složka B 

Dokumentace

Prohlášení o vlastnostech IN-EPOX 2050 

Použití:

Penetrační hmota bez obsahu nonylfenolu a rozpouštědel. Pro penetraci vlhkého betonu.

Vlastnosti:

Výborné penetrační vlastnosti, adheze na vlhký beton, velmi slabý zápach, neobsahuje nonylfenol ani ředidla, nekrystalizuje,dlouhá skladovatelnost.

Atesty a certifikáty:

Reakce na oheň vyhovuje přísným kritériím EU, mechanické parametry vyhovují přísným kritériím EU, chemické odolnosti na vyžádání.

Barva:

Transparetní.

Tłumaczyć »