IN-EPOX 2020 QUICK

IN-EPOX 2020 QUICK

Technický list

Technický list IN-EPOX 2020 QUICK 

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list IN-EPOX 2020 QUICK složka A 

Bezpečnostní list IN-EPOX 2020 QUICK složka B 

Dokumentace

Prohlášení o vlastnostech IN-EPOX 2020 QUICK 

Použití:

Epoxidová penetrační hmota na suché podklady s urychleným vytvrzováním.

Vlastnosti:

Rychlé vytvrzování, výborné penetrační vlastnosti, velmi slabý zápach, neobsahuje nonylfenol ani ředidla, nekrystalizuje, dlouhá skladovatelnost.

Atesty a certifikáty:

Reakce na oheň vyhovuje přísným kritériím EU, mechanické parametry vyhovují přísným kritériím EU, chemické odolnosti na vyžádání.

Barva:

Transparetní.

Tłumaczyć »