IN-EPOX 2020 DEEP

IN-EPOX 2020 DEEP

Technický list

Technický list IN-EPOX 2020 DEEP  

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list IN-EPOX 2020 DEEP složka A 

Bezpečnostní list IN-EPOX 2020 DEEP složka B 

Dokumentace

Prohlášení o vlastnostech IN-EPOX 2020 DEEP 

Použití:

Penetrační hmota s velmi nízkou viskozitou bez obsahu nonylfenolu a rozpouštědel. Pro penetraci betonu, cementových stěrek  a anhydritu.

Vlastnosti:

Hloubková penetrace, velmi slabý zápach, neobsahuje nonylfenol ani ředidla, nekrystalizuje,dlouhá skladovatelnost.

Atesty a certifikáty:

Reakce na oheň vyhovuje přísným kritériím EU, mechanické parametry vyhovují přísným kritériím EU, chemické odolnosti na vyžádání.

Barva:

Transparetní.

Tłumaczyć »